ALEVİ GÖZÜYLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ALEVİ GÖZÜYLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ALEVİ GÖZÜYLE
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
ERZİNCAN ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Osman TAŞTEKİN
Öğretim Görevlisi Mesut İNAN

 

Kendilerini azınlık olarak gören, bir şekilde haksızlıklara uğradıklarını veya devlet tarafından önemsenmediklerini düşünen toplulukların kendilerini sosyal huzur ve güven içinde hissetmeleri ülkenin genelini ilgilendiren önemli bir husustur. Zira bir millet beden gibi düşünüldüğünde herhangi bir uzvun rahatsızlığı bir şekilde diğer organları da olumsuz anlamda etkileyecektir. Dolayısıyla, o millet içinde yer alan farklı inanç ve anlayışlara ilişkin durum tespitinin yapılması, sorunların belirlenmesi ve çözümler noktasında tedbirler alınması kaçınılmazdır. Farklı inanç, hatta farklı din, dil, ırk mensuplarının birlikte, huzur ve barış içinde yaşayabilmesi doğal bir sosyal gereklilik olarak değerlendirilmelidir. Bu kitap, Erzincan ilindeki Alevi inanç yapısına sahip bireylerin, din eğitimi ve öğretimi konusundaki tutum ve düşünceleri yanında, beklentilerini de ortaya koyarak, hem mevcut durumu tespit etmeyi hem de bulgular doğrultusuna yapılması gerekenleri önermeyi amaçlamaktadır. Böylece farklı inançlara sahip toplulukların önyargılardan arınmış bir şekilde, uzlaşı kültürü içinde yaşamalarına hizmet edilmiş olacaktır. (Tanıtım)Arşiv: Erzincan Kitap

Erzincan

0.530 545 24 24

erzincankitap@gmail.com