ERZİNCAN LİSESİ

ERZİNCAN LİSESİ

ERZİNCAN LİSESİ
60 Yaşında 

ERZİNCAN LİSESİ, pek çoğumuzun eğitim-öğretim gördüğümüz bir kurum; ilim ve irfan öğrendiğimiz bir okul... Her türlü sosyal ve kültürel faaliyetleriyle bir kültür ocağı... Resim, müzik, tiyatro ve diğer güzel sanatlardaki çalışmalarıyla adeta bir sanat atölyesi...

Arkadaşlık ve dostluğun pekiştirildiği sıcak bir ortam; öğrenciye sevginin gösterildiği, saygının öğretildiği, her türlü güzel duygunun coşkuyla yaşandığı bir atmosfer...

Atatürk milliyetçiliğinin ilmik ilmik işlendiği, vatan ve millet sevgisinin ruhlara sindirildiği bir irfan ocağı... Özgürce düşünebilen, demokrasiye, hak ve hukuka saygılı; milli ve dini değerlere sahip çıkmasını bilen, onları yaşayan ve yaşatan, kısaca insanlara kişiliklerinin kazandırıldığı bir eğitim ortamı...

Kısacası bir hayat mektebi... Bir zamanların Erzincan Üniversitesi de diyebilirsiniz...

Ben, Erzincan Lisesini'ni hep böyle algıladım, böyle hissettim, böyle yaşadım...

Fahri TAŞ

 

 

Erzincan Kitap

Erzincan

0.530 545 24 24

erzincankitap@gmail.com