ERZİNCAN - KELERİÇ KÖYÜ VE AKKOYUNLU - HALVETİ ŞEYHİ PİR MUHAMMED BAHAEDDİN

ERZİNCAN - KELERİÇ KÖYÜ VE AKKOYUNLU - HALVETİ ŞEYHİ PİR MUHAMMED BAHAEDDİN

ERZİNCAN - KELERİÇ KÖYÜ VE AKKOYUNLU HALVETİ ŞEYHİ
PİR MUHAMMED BAHAEDDİN

Tahir Erdoğan ŞAHİN

 

Bu çalışma öncelikle; Pir Muhammed Bahaeddin'i yaşadığı yerleşim dönemi içinde tanıtmaya yöneliktir. Ancak, Keleriç ve çevresi, tarihsel geçmişi sıra dışı coğrafyalardan biridir. Bu nedenle, bölgenin Osmanlılara kadar geçirdiği süreçler de ele alınarak, genelde Anadolu, özelde Erzincan tarihine bir katkısının olabileceği temenni edilmektedir.

Tanıtım Bülteninden

 

İsteme Adresi:
Ordu Cad. Ordu İşhanı Fakülte Kitabevi
Erzincan
Tel: 0539 926 72 12

Erzincan

0.530 545 24 24

erzincankitap@gmail.com