AŞÇI DEDE'NİN HATIRALARI

AŞÇI DEDE'NİN HATIRALARI

Aşçı İbrahim Dede
AŞÇI DEDE'NİN HATIRALARI

Çok Yönlü Bir Sufinin Gözüyle
Son Dönem Osmanlı Hayatı

 

Tasavvuf cephesi ağırlıklı olmak üzere son dönem Osmanlı hayatına ışık tutacak bilgileri içeren Aşçı Dede'nin Hatırları kendimizi tanıma ve anlama hususunda kaygılarımızı giderebilecek nitelikte bir eserdir. Yazarının İstanbul'dan başlayarak Edirne'den Hicaz'a; Erzincan'dan Şam'a uzanan memuriyetleri sebebiyle geniş bir coğrafyada bulunmuş olması, esere seyahatname hüviyetini de ilave etmektedir. Bu anlamda Aşçı İbrahim Dede'yi devrinin Evliya Çelebi'si, eserini de Seyahatname'nin ebat itibariyle daha küçük olmakla beraber ikinci versiyonu saymak yerinde olacaktır.

(Tanıtım Bülteninden)

Erzincan

0.530 545 24 24

erzincankitap@gmail.com