SILA TÜRKÜSÜ

SILA TÜRKÜSÜ

SILA TÜRKÜSÜ
"Erzincan'da Bir Kuş Var"

Rıfkı KAYMAZ
 

ERZİNCAN'DA BİR KUŞ

Gurbet elden sılaya yol alan dökülüş var,
Yüzlerde sevinçten iz ve mutlu bir gülüş var.
Dillerde bir türküdür, yanık içli duygular;
"Erzincan'da bir kuş var, kanadında gümüş var"
 Erzincan Kitap

Erzincan

0.530 545 24 24

erzincankitap@gmail.com