ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ

ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ

ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ

KADİR AŞÇI

 

Şeyh Hacı Fevzi Efendi Erzincan’ın yetiştirdiği pek kıymetli bir tasavvuf ve devlet adamı, Hazret-i Peygamber neslinden gelen bir Seyyid ve Erzincan’da meskûn olan Terzi Baba Dergâhı’nın “son” postnişînidir. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde saygınlığından hep en mühim vazifeleri deruhte etmiş ve Heyet-i Temsiliyye’ye de seçilmiştir.

İstiklâl Madalyası sahibi olan Hacı Fevzi Efendi, Erzincan’ın Birinci Dönem  Bağımsız Milletvekili’dir.

Çalışmamızda Hacı Fevzi Efendi ile alakalı kapsamlı bir araştırma yapmaya gayret edildi.

Osmanlı - Cumhuriyet arşivlerinden toparlanan belgeler, tarihi kaynaklardan hatıratlardan edinilen  bilgi belge ve malumatlar Şeyh Efendi’nin akrabalarından tedarik edilen çok kıymetli fotoğraf, belge ve dokümanlarla harmanlandı. Sonuçta “Şeyh Hacı Fevzi Efendi” adını taşıyan bir biyografi kitabı ortaya çıktı.

Şeyh Fevzi Efendi ile ilgili bu özel fotoğraf ve belgeler “ilk kez” yayınlanmaktadır.

Eser okunduğunda; hem tasavvufun ruhu dinlendiren mistik havası teneffüs edilecek, buna mukabil aynı zamanda son devir Osmanlı ve Milli Mücâdele Tarihi’nin bazı sayfalarında da dolaşılacaktır. 

Tanıtım Bülteninden,

Erzincan

0.530 545 24 24

erzincankitap@gmail.com