ŞAİRLER DE YANAR

ŞAİRLER DE YANAR

ŞAİRLER DE YANAR

Ali Ekber ATAŞ

 

erzincan ovasında
salınır atlar
bağlarında üzüm
dağlarında bahar

kemah kalesi yalçın kayalar
boğazında zülfikar
dağlarında düldül
nar izlerine dar

ille de eğin
deyin ki
güneşe yakın türküleri

eğin dedikleri de balam

fırat'ın kenarında
hotar'ın yamacında

küçük bir şehir

bağrında konakları
içinde göçmen kuşlar
türkülenip sılayı
gurbete yurt olurlar


Erzincan Kitap

Erzincan

0.530 545 24 24

erzincankitap@gmail.com