TAHİR ERDOĞAN ŞAHİN

TAHİR ERDOĞAN ŞAHİN

15.5.1957'de doğdu. İlk, Orta ve lise öğrenimini Erzincan’da, yüksek öğrenimini Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsü’nde yaptı (1979). Daha sonra Tarih lisans programını tamamladı. Yüksek lisans ve doktora çalışmasını Genel Türk Tarihi Anabilim dalında yaptı.

Erzincan ve Ankara’da öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığı / Talim ve Terbiye Kurulu’nda Eğitim Uzmanı ve Türk Kültür Şubesi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Bu süre içinde çeşitli tarih kitaplarının doğrudan, bir kısmının dolaylı olarak programını hazırladı. 26.12.1994’de İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne atandı. Öğretim Üyesi olarak çalıştığı bu kurumdan 2007’de emekli olup köyüne (Cengerli- Refahiye/ Erzincan) yerleşti. 

Yazı hayatına, Erzincan’da çıkan bir günlük gazetede başladı (1975). Aynı gazetenin (Birlik) yazı işleri müdürlüğünü yürüttü (1977-1979).

Derinliğin Öyküsü (Roman) 1978 yılında tefrika edildi.

1979-81 yılları arasında Megüceli adlı “Kültür Araştırma ve İnceleme Dergisi"ni çıkardı. Bu dergi on yedi sayı yayımlandı.

Erzincan Tarihi, yapılan şehir monografisi çalışmalarını tarih bilimi metodolojisine uygun olarak ele alındığı ilk eserlerden biridir. İki cilt olarak yayımlanmıştır (1985-87).

Üçler Vadisi ve Özlemişliğin Öyküsü’nde, şiir ve nesir birlikte, lirik tarzda ele alınmış; düşünce ve olaylar bir bütün olarak, zaman ve mekân boyutu aşılarak verilmeye çalışılmıştır. Kitapta yer alan şiir-hikâye metinlerinin bir kısmı 1980-1983 yıllarında yazılmış, bazıları dergilerde yayımlanmıştır. Taşıl Bir Efsanenin Katıp Notları adı altında yürüttüğü bu çalışmanın üçüncüsü ve setin son kitabının çalışmaları devam etmektedir

İslâm Tarihi, Türk İslâm Devletleri ve Orta Çağ’da Avrupa Tarihi / Orta Çağ Tarihi eğitim fakültelerinde lisans düzeyinde eğitim yapan öğrencilere yönelik, akademik ölçülere uygun olarak hazırlanmış ve basılmıştır (2002).

Çağdaş Düşünce Hareketleri ve Siyasal Düşünce Tarihi, yeni ve özgün bir yaklaşımla ele alınmış çalışmalardır. Her iki eser de yazarın genel tarih anlayışına uygun olarak felsefî, sosyolojik ve siyasal düşüncelerin günümüze kadar gelen süreçleri analitik bir anlayışla sergilenmeye çalışılmıştır. 

1986’da Erzincan Müzesi’ni kurdu. Bir yıl bu müzenin müdürlüğünü yürütüp 570 yerleşim biriminin kültürel envanterini hazırladı 1986-88 yılları arasında Türk Kütüphaneciler Derneği Erzincan Şubesi Başkanlığı yapmış, çeşitli faaliyetleri yanı sıra beş köye kütüphane kazandırmıştır. Katıldığı çeşitli sempozyum ve bilimsel toplantılarda sunduğu bildirilerinin bir kısmı basılmıştır.

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları Arasındaki Antlaşmalar ve İlişkiler adlı üç ciltlik çalışması MEB / Talim ve Terbiye Kurulu tarafından yayımlandı.

1988 yılında haftalık bir gazetenin düzenlendiği yarışmada araştırma inceleme dalında birincilik ödülü aldı. 
Çeşitli lise ders kitaplarının da (Tarih 1-2, Sanat Tarihi 1-2, İslâm Tarihi, Osmanlı Tarihi, Genel Türk Tarihi) yazarıdır. 1990’lı yılların başında yenilenen programlar doğrultusunda ele alınan bu çalışmalar, ilk olmaları nedeniyle örnek teşkil etmişlerdir.

1989’da XI Milli Eğitim Şûrası dokümanlarının kitaplaştırılmasında görev aldı. 
Çeşitli dergi, armağan ve gazetelerde çok sayıda araştırma – inceleme ve edebiyat dallarında yazıları yayınlanmıştır.

Kapsamlı biçimde ders notlarını hazırlayıp bastırdığı; Prehistorya, İlk Çağ Tarihi ve Uygarlığı, Sanat Tarihi, Türk – İslâm Devletleri Tarihi, Ortaçağ Tarihi ve Uygarlığı, Türk Tarihi Coğrafyası, yanı sıra İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Sosyal Bilimlere Giriş, Orta Çağ Tarihi ve Uygarlığı, Çağdaş Dünya Tarihi, Çağdaş Düşünce Hareketleri ve Günümüz Dünya Sorunları derslerini vermiştir.
 
2006 yılında yayınlanan 8 çalışması arasında 1. Bilim, Bilimler ve Bilgi Alanları, 2. Arkeoloji ve Sanat Tarihi,3. Siyaset Bilimine Giriş ve Siyasal Düşünce Tarihi, 4 İslam Tarihi- Türk-İslam Devletleri ve Orta Çağda Avrupa,5. Osmanlı Tarihi, 6. Sosyal Bilimlere Giriş adlı eserleri yer almaktadır. 

Yedi cilt olarak tasarladığı “Dünya Kültür ve Uygarlıklar Tarihi” adlı çalışması yanı sıra “Üçler Vadisi” , “Efes’ten Ötüken’e İpek Yolu’nun Ateş Kuleleri”, “Fütühatın Yedi Bilgesi” adı altında tarih-doğa-toplum eksenli projelerinin yürütülmesi işiyle uğraşmaktadır.

2012'de Arkeoloji ve Sanat Tarihi,
2013'de  Yukarı Ülkenin Cenneti Refahiye,
2014'de Yukarı Ülke/ Erzincan Hayaşa Bölgesi Tarihi I-II cilt olarak yayınlanmıştır.


Erzincankitap.com

 

 

Erzincan

0.530 545 24 24

erzincankitap@gmail.com