EMİN KUTLUĞ

EMİN KUTLUĞ

EMİN KUTLUĞ

10 Temmuz 1963’de Kemah’ta doğdu.İlk ve orta öğretiminden sonra 1982’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1986’da mezun oldu. 1986-1987 yılları arasında Malatya Lisesi’nde Tarih öğretmenliği yaptı.

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi sınavını kazanarak 24 Kasım 1987 tarihinde Osmanlı Arşivi’nde çalışmaya başladı.Belgelerin tasnifi,çevirisi ve özet işlemlerinin yanı sıra dokuz yılı aşkın bir süre araştırma bölümünde çalıştı.

11.04.1993 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Yüksek Lisans yaparak Türk Sosyal ve İktisat Tarihi Bilim Dalı’nda Uzman unvanını aldı.

2010 yılında Topkapı Sarayı Arşivi’nde çalıştı ve buradaki belgeleri inceleme imkanı buldu. Daha sonra tekrar Osmanlı Arşivi’ndeki görevine döndü. 24 yıldan beri arşiv ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.
Yayınlanan bazı kitap ve makaleleri:

  • Müşir Mehmed Zeki Paşa ve Belgelerle Ermeni Olayları,İst. 2005
  • Ermeni Katliamı, İst. 2006
  • Ermenilerin Türkleri Katliamı ve Tehcir Uygulamaları Belgeseli,İst. 2006
  • Prof.Dr.Türkan Erbengi’nin Yayınları ve Değerlendirmeleri, İst. 2006
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin Kuruluşunun Ellinci Kuruluş Yılı Anısı’na “Karadeniz Tarihi Sempozyumu” “Doğu Karadeniz Tarihi Açısından Mühim Bir Kaynak; 12206 Numaralı Evrak Defteri,Trabzon 2007
  • Osmanlı Arşiv Belgeleri ile Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Erzincan, 2012


Yayınlanmayı Bekleyen Eserleri:

  • 346 Numaralı Üsküdar Şer’iyye Sicil Defteri ile 1711 Üskidar’ına Yolculuk
  • Türkmen Aşiretleri
  • 17’inci ve 18’inci Ahkam Defterlerine Göre Atik Katoliklerin ve Musevilerin Dini Yaşamları
  • Jimlastik Yahut Riyazet-i Bedeniyye

 

Erzincan Kitap

Erzincan

0.530 545 24 24

erzincankitap@gmail.com